Nordisk strikketradisjon - det vil vi vise verden!

Midtnorsk strikkefestival er en internasjonal strikkefestival som arrangeres i samarbeid med danske Fanø strikkefestival og den Islandske festivalen Prjónagleði på Island. Vi tenker kanskje annerledes enn mange andre da vi velger historiske bygninger og utradisjonelle lokaler når vi planlegger kurs og workshops.

 

Det hele startet da vi i MadeByYou arrangerte en kundetur til en av verdens største strikkefestivaler i Fanø, Danmark i 2015. Der ble vi kjent med leder og eier av festivalen, Christel Seyfarth. Vi besluttet etter turen å etablere Midtnorsk strikkefestival. Til første festival i 2016 inviterte vi Christel som foredragsholder. Festivalen ble en suksess. Christel ble så imponert at hun inviterte oss inn i et Nordisk prosjekt (Cold water festival) bestående av Fanø og Prjónagleði samt arkitektfirmaet Norønn i København. Prosjektet mottar støtte fra Nordisk kulturfond.

 

For oss i MadeByYou er prosjektet todelt. Den ene motivasjonen er å undersøke grenseflaten mellom arkitektur og nordisk strikkehåndverk, og hvordan arkitektur kan medvirke til å utfordre og utvikle den nordiske strikketradisjonen. Målet er å rette søkelyset på innovasjon og da med arkitektur som middel.

 

Det andre handler om bruk av innovative opplevelsesmiljøer. I Norge er vi vant med at læring foregår i vanlige klasse- og møterom. Ved å flytte workshopene inn i andre bygninger, utfordres kreativiteten på en ny og annerledes måte. Fanø har hatt meget gode erfaringer med dette de siste årene. Der avholdes workshops på steder som små stuer i Fanøhus, en bunker fra 2. verdenskrig, og i private hjem med hollandske fliser på veggene. Erfaringene derfra er at bygningenes historie og arkitektur utvider det vanlige tankesettet, og bidrar til at oppstår nye ideer.

 

Festivalene har også ett felles mål. Gjennom prosjektet vil vi utfordre og videreutvikle den nordiske strikketradisjonen blant festivaldeltakerne. Plattformen

mellom de tre festivalene skal brukes til sparring og utvikling av festivalene. På sikt ønsker vi at plattformen skal nå ut til hele verden. Ønsket er å vise de tre nordiske strikketradisjonene, hva som skiller dem og hva som binder dem sammen. I tillegg vil plattformen kunne gi kunnskap om innovative opplevelsesmiljøer, og inspirere strikkere til å oppsøke slike miljø, også ut over dagene på strikkefestivalen.

 

Prosjektet er i en startfase, men dere vil allerede under festivalen 5-7.oktober 2018 kunne se resultater av samarbeidet. Da skal noen av workshopene ut av møterommene og inn i historiske bygninger, som det er flere av i Orkdal. Siste skudd på stammen er paviljongen som var Norges bidrag under verdensutstillingen i Chicago i 1893. Den ble bestilt av regjeringen og bygd i Orkanger. Noen ildsjeler har hentet paviljongen tilbake og satt den opp på festivalområdet. Den ble åpnet av kulturministeren høsten 2017. Her, og i tårnet på Bårdshaug Herregård, blir det helt klart workshops.

 

Vi mener det er viktig å formidle at strikking er en del av vår kulturarv. Det er viktig å kjenne historien, men like viktig er det å videreføre vår egen strikketradisjon.

Vi er meget fornøyd, og ikke så lite stolte over å ha blitt valgt som samarbeidspartnere i prosjektet Cold water festival.